ร.ร.สามเสนวิทยาลัย รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2554
สร้างเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 - เวลา 16:02:42

 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2554
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น จำนวน กรอกใบแจ้งความจำนง
ทาง Internet
รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1(คณิต-วิทย์)    80  คน    8 - 16 ก.พ. 2554  12 - 16 ก.พ. 2554  26  ก.พ. 2554  2  มี.ค. 2554  2 มี.ค. 2554  2  เม.ย. 2554
ม.1 (English Program)    60  คน    8 - 16 ก.พ. 2554  12 - 16 ก.พ. 2554  26 ก.พ. 2554  2  มี.ค. 2554  2 มี.ค. 2554  2  เม.ย. 2554
ม.1(ภาคปกติ)  พื้นที่บริการ 120 คน    8 -16 มี.ค. 2554  12 -16 มี.ค. 2554  19 มี.ค. 2554  22 มี.ค. 2554  22 มี.ค. 2554  2  เม.ย. 2554
 นักเรียนทั่วไป  120 คน    8 -16 มี.ค. 2554  12 -16 มี.ค. 2554  19 มี.ค. 2554  22 มี.ค. 2554  22 มี.ค. 2554  2  เม.ย. 2554

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น จำนวน กรอกใบแจ้งความจำนง
ทาง Internet
รับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.4 (วิทยาศาสตร์)    30  คน   8 - 16 ก.พ. 2554  12 - 16 ก.พ. 2554
 27 ก.พ. 2554
2 มี.ค. 2554 2 มี.ค. 2554  3  เม.ย. 2554
ม.4 (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์)    40  คน   8 - 16 ก.พ. 2554  12 - 16 ก.พ. 2554
 27 ก.พ. 2554
2 มี.ค. 2554 2 มี.ค. 2554  3  เม.ย. 2554
ม.4 (English Program)    20  คน   8 - 16 ก.พ. 2554  12 - 16 ก.พ. 2554
 27 ก.พ. 2554
2 มี.ค. 2554 2 มี.ค. 2554  3  เม.ย. 2554
ม.4 - ห้องเรียนปกติ 
(กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ )
   40  คน   8 -16 มี.ค. 2554  12 - 16 มี.ค. 2554
 20 มี.ค. 2554
23 มี.ค. 2554 27 มี.ค. 2554  3  เม.ย. 2554
นักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ      
 
  27 มี.ค. 2554  3  เม.ย. 2554

 

หมายเหตุ

1. ประเภทพื้นที่บริการ  รับเฉพาะแขวงสามเสนใน  เขตพญาไท
2. รับนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ทั้งหมด 140 คน
3. รับนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ทั้งหมด 90 คน


 

ติดต่อสอบถาม

งานประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ :    02 - 2791992 ,  02 - 2792429 , 02-2797124 ต่อ   0, 117, 222

กลุ่มบริหารวิชาการ

โทรศัพท์  02 - 2791992 ,  02 - 2792429 , 02-2797124 ต่อ 138

โทรศัพท์ – โทรสาร 02 – 2782997

English  Program

โทรศัพท์  02 - 2791992 ,  02 - 2792429 , 02-2797124 ต่อ 126  , 02-3571142

โทรศัพท์ – โทรสาร 02 – 3571141